Loading...

Отмяна на дарение – всичко, което трябва да знаете

Искът за отмяна на дарение може да бъде предявен както от самия дарител, така и от неговите наследници. Ако условията за предявяване на иска са били налице преди смъртта на дареното лице, искът може да се предяви и срещу неговите наследници....

Покупка на имот без брокер

Повечето хора предпочитат покупка на имот без брокер, защото по този начин спестяват хиляди левова от комисионна за брокера. Разбира се, при такава покупка, задължително трябва да се свържете с адвокат, който да провери документите за...

Прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане

Как се извършва процедурата прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане? Какви задължения произтичат и могат да бъдат включени в този договор? Под каква форма се сключва договора и какви са необходимите документи за изповядване на сделката? На...

Дарение на недвижим имот

По своята същност дарение на недвижим имот представлява прехвърляне на право на собственост по безвъзмезден начин. То се извършва чрез договор за дарение, чрез който дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно недвижимия имот на дарения, който...

Съдебна делба на неподеляемо жилище –  съпружеска имуществена общност

Какво представлява процедурата по съдебна делба на неподеляемо жилище? Съдебната делба на единствено жилище – съпружеска имуществена общност, която попада в режим на съсобственост след развод, е правната възможност на един от съпрузите, на...

Дарение на недвижим имот

Какви са спецификите на дарение на недвижим имот? На първо място, дарението е безвъзмезден акт, с който дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно нещо на дарение, и той го приема. Обещанието за дарение не произвежда действие. Също така,...

Прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане

Какво представлява договора за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане? Какви са задълженията на страните при сключване на такъв договор? В тази статия ще разясним основните специфики, с които трябва да сте...

Документи за продажба на земеделска земя

Като адвокат недвижими имоти съм се убедила, че хората си нямат представа какви документи са необходими за покупко-продажба на земеделска земя. Нещо повече – те не знаят каква е стандартната процедура на покупко-продажба на имот. Ето затова тук...

Предварителен договор – всичко, което трябва да знаете

Всеки един договор може да бъде предшестван от предварителен договор. Въпреки това най-често срещаните предварителни договори, са тези, които се изготвят от адвокат имотно право. Окончателните договор, които също се изготвя от адвокат имотно...

Как да се предпазим от имотна измама?

Страхът от имотна измама е основателен и всеки собственик на недвижим имот трябва внимателно да съхранява своите лични документи. Бъдете внимателни дали мястото, където съхранявате нотариалния акт, е сигурно. Ако този документ изчезне, той...