Loading...

Трудова злополука по чл. 55 от КСО

Какво представлява трудова злополука? Терминът „трудова злополука“ е уреден в чл. 55 от КСО. Съгласно чл. 55 ал. 1 от КСО трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето, станало през време и във връзка или по повод на извършената работа,...

Адвокат трудова злополука

Кога да потърсите съдействие от адвокат трудова злополука? Ако сте претърпели инцидент по време на работа, който да е довел до временна неработоспособност или трайно намалена работоспособност, Вие имате право да потърсите обезщетение от...