Loading...

Какви са последиците от развода, когато се касае за имущество? Съпружеска имуществена общност

Много хора виждат решението за развод като края на един продължителен и неприятен процес. За съжаление, както често се оказва, това е само началото. Дори и разводът да е по взаимно съгласие, което предполага постигане на споразумение по всички важни въпроси между страните, често те пренебрегват уреждането на имуществените отношения преди или едновременно с прекратяването на брака.

За да се извърши развод по взаимно съгласие, съдът трябва да потвърди, че решението на страните е сериозно, взаимно и непоколебимо и не желаят да се издирват мотивите за прекратяване на брака. Едновременно с това съдът преценява дали споразумението им удовлетворява съдържателните изисквания на чл. 51 от СК: изчерпателно е, не противоречи на закона и на морала.

Какво представлява режима на съпружеска имуществена общност?

При сключването на брак, двамата влюбени реално не обмислят трезво обстановката и не си задават въпроса какво би се случило с имуществото им след евентуално прекратяване на същия. Следователно те не намират за нужно да сключат брачен договор, който от една страна би се счел като липса на доверие в партньора, а от друга – като изначална липса на вяра в съвместното им бъдеще. Ето поради тези причини, те сключват брак без брачен договор, и неминуемо с това цялото придобито по време на брака имущество попада в режима на съпружеска имуществена общност (СИО).

Съпружеската имуществена общност се прилага, когато при встъпване в брака, двамата партньори не са избрали режим на имуществени отношения. Съществуват три режима на имуществени отношения – режим на общност, режим на разделност и договорен режим.

При режима на съпружеска имуществена общност, вещите и права, придобити от двамата съпрузи по време на брака, резултат от т.нар. „съвместен принос“, принадлежат и на двамата съпрузи. Обърнете внимание, че съвместния принос не е задължително да бъде финансов. В повечето случаи всъщност не е. Например, когато съпругът издържа материално семейството, а съпругата се грижи за домакинството и децата, и двете дейности са еднакво важни за развитието, растежа и приноса в семейството.

С прости думи казано, всичко придобито по време на брака, без значение на чие име е – на съпруга или на съпругата, е общо и е собственост и на двамата съпрузи.

Когато съм сключила брак, това означава ли, че нямам нищо свое?

Това не е вярно. Всичко, придобито преди сключването на брак, е лична Ваша собственост. Също така, ако получите имущество по наследство или чрез дарение по време на брака, то също остава Ваше лично имущество и не попада в режима на СИО. При развод, съпругът Ви няма право да предявява претенции към недвижимо имущество, което сте придобили по време на брака по наследство от Ваш роднина.

Също така съпругът Ви няма право да отправя претенции към вещи, които са за Ваше лично ползване или са нужни, за да упражнявате професията си. Към личните вещи спадат пари, печеливши лотарийни билети, ценни книги, заплата, стипендия и др.

Как се прекратява съпружеска имуществена общност (СИО)?

СИО може да бъде прекратена по време на брака, ако съпрузите изберат друг режим на имуществени отношения. В допълнение на това, СИО може да бъде прекратена, ако със своите действия съпруга Ви поставя в опасност общите имуществени интереси. В тази хипотеза прекратяването на СИО става по съдебен път със съдействието на адвокат.

Третата и най-често срещана хипотеза за прекратяване на СИО е при развод.

Какво се случва с имуществото ми при развод?

При развод съпружеската имуществена общност се трансформира в обикновена съсобственост, при която съпрузите имат равни дялове от имуществото. Това означава, че Вие по отделно, нямате право да извършвате разпоредителни действия с вещта, без съгласие на другия съсобственик – нямате право да я продавате, нито ипотекирате.

Ако търсите бракоразводен адвокат, на който може да разчитате, свържете се с адвокат Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта. Адвокат Славяна Илиева е регистрирана в Адвокатска колегия Разград, като предоставя правни услуги на територията на цялата страна.