Loading...

Каква е разликата между развод по взаимно съгласие и развод по исков ред?­ Добър бракоразводен адвокат Разград

Ако вече не виждате бъдеще в брака си и желаете да сложите край на този период от Вашия живот, нуждаете се от добър бракоразводен адвокат Разград, който да Ви преведе през процеса по най-бързия и безболезнен начин. Развод по взаимно съгласие и развод по исков ред – кое да изберете?

Съществуват редица съществени разлики между двата вида развод – развод по взаимно съгласие и развод по исков ред, и макар и двете процедури да ни отвеждат до един и същ краен резултат – а именно прекратяването на брака, разводът по взаимно съгласие има редица преимущества.

Разликата между развод по взаимно съгласие и развод по исков ред – изследване на мотивите за прекратяване на брака и произнасяне по въпроса относно вината на съпрузите

Първата съществена разлика между двете производства, е че при развода по исков ред съдът ще изследва мотивите за прекратяване на брака. Това означава, че съпругът, подал исковата молба за развод, следва да докаже причините, довели до дълбокото и непоправимо разстройство на брака. Такива причини могат да бъдат изневяра, домашно насилие – както физическо, така и психическо, фактическа раздяла и други. В такива случаи съдействието на добър бракоразводен адвокат Разград е задължително.

При развод по исков ред, заедно с исковата молба, ищецът може да поиска съдът да се произнесе по въпроса относно вината на единия съпруг за разстройството на брачното съжителство. Каква е ролята на това искане?

Когато съдът се произнася относно вината на единия от двамата съпрузи (или на двамата), разноските по делото се присъждат на виновния съпруг. Ако в процеса се докаже, че и двамата съпрузи имат вина относно разтрогването на брака, и съдът се произнесе по този начин, разноските в производството ще останат така, както са направени.

Второто следствие от произнасянето на съда по отношение на вината, е че издръжката ще бъде поставена в тежест на виновния съпруг.

Вземайки в предвид интересите на децата и произнасяйки се по въпроса относно вината на съпрузите, съдът предоставя семейното жилище за ползване на съпругът, който няма вина за дълбокото и непоправимо разстройство на брака.

Родителските права върху децата се възлагат на родителя, който няма вина за развода.

Задължение за явяване в съда

За разлика от развода по взаимно съгласие, при който и двете страни са длъжни да се явят лично в първото заседание по делото и чието неявяване на която и да е от страните без уважителни причини, води до отхвърляне на молбата и прекратяване на делото с определение, при развода по исков ред, единствено неявяването на ищеца без уважителни причини, ще доведе до отхвърляне на молбата и прекратяване на делото.

Съществува ли утвърден образец на молба за развод? Добър бракоразводен адвокат Разград

Към момента, не съществува утвърден образец на молбата за развод. Тя се пише в свободен текст, като при развод по взаимно съгласие, задължително е придружена от споразумение по чл. 51 от СК. При развод по взаимно съгласие, молбата за развод трябва да е иницииарана и от двамата съпрузи, като те следва да заявят, че са взели сериозно непоколебимо желание за развод. И при двата вида развод, процедурата започва с подаване на молба за развод.

  • Консултация с добър бракоразводен адвокат Разград за подаване на молба за развод по исков ред
  • Консултация с добър бракоразводен адвокат Разград за изготвяне на брачен договор
  • Изготвяне на необходимите документи за подаване на молбата за развод по взаимно съгласие
  • Незабавно подаване на искова молба за развод по вина на един от съпрузите
  • Консултация на info@advokatilieva.com или на телефон +359 895 07 14 10
Развод с чужденец
Какви са последиците от развода, когато се касае за имущество?
Колко време отнема развод по взаимно съгласие?