Loading...

Какви са условията за пълно осиновяване от български гражданин?

За да бъде извършено пълно осиновяване от български гражданин, трябва да бъдат на лице определени законови предпоставки. Целта на пълното осиновяване е да се създаде по юридически път правна връзка между две лица, подобна на връзката между...