Loading...

Как се извършва опис на движими вещи от ЧСИ?

Първо, нека изясним каква е основната цел на опис на движими вещи? Както може би се досещате, това не е да се събере сумата за дълга чрез всякакви възможни средства. Дори и на частните съдебни изпълнители не им е приятно да обикалят по домовете на длъжниците и да описват техните маси и дивани, с реална стойност 100-200 лв.

Когато бъде насрочен опис на движими вещи, което се случва чрез писмена молба от взискателя, това цели „сплашване“ на длъжника. По този начин длъжника се чувства притиснат и застрашен реално някой да влезе в дома му и да опише вещите му, което е неприятно и наистина унизително. По принцип, когато се прибягва до такова изпълнително действие, взискателя е изчерпал всички останали възможности за събиране на дълга. Най-вероятно са извършени справки за трудови договори, пенсия и банкови сметки. Установило се е, че лицето не работи на трудов договор, или работи на минимална работна заплата, т.е. няма как да му се правят удръжки от заплатата. Може би лицето няма недвижими имоти или има само един, който е несеквестируем. По този начин опис на движими вещи се явява като единствена възможна опция пред взискателя длъжника да потърси контакт с него и да започне някакво плащане на дълга. Дори и да бъдат внесени 50-100 лв по сметката на ЧСИ, това прекъсва погасителната давност, което е плюс за взискателя.

Какво се случва при реален опис на движими вещи?

Нека си представим следната ситуация – получили сте съобщение за насрочен опис на движими вещи в дома Ви. В съобщението е записан определен ден и час. Какво може да направите? Първи вариант – може да съдействате и в деня на описа да отворите вратата на ЧСИ и да го пуснете в дома си. Втори вариант – не отваряте вратата. Реално ЧСИ няма да я разбие. Ще насрочи следващ опис, при който вероятно ще поиска съдействие от полицията. Това ще Ви даде още известно време да обмислите как да действате. Не забравяйте – дори и ЧСИ да дойде в дома Ви, заедно с полицай, той няма да разбие вратата Ви. Всички тези действия целят да потърсите диалог с взискателя и да договорите схема за погасяване на дълга.

Ако имате изпълнително дело при ЧСИ и се нуждаете от съдействие относно неговото прекратяване, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.

Налагане на възбрана върху недвижим имот
Образуване на изпълнително дело при ЧСИ
Вдигане на запор от ЧСИ