Loading...

Образуване на изпълнително дело при ЧСИ

Образуване на изпълнително дело при ЧСИ – сами или със съдействието на адвокат с опит в изпълнителното производство? Какво е необходимо да направите за образуване на изпълнително дело при ЧСИ, какви такси за заплащат, какви действия може и трябва да предприемете като взискател? На тези важни въпроси ще отговорим в тази статия.

Образуване на изпълнително дело при ЧСИ

За да образувате дело при ЧСИ, първо трябва да подготвите молба, придружена с изпълнителен лист и заповед за изпълнение/ заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 от ГПК. Заплаща се такса в кантората на ЧСИ, която е точно регламентирана в Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители. Всяко действие, което се извършва по едно изпълнително дело, се заплаща предварително от взискателя по делото и е за сметка на длъжника. Такива действия могат да бъдат образуване на изпълнително дело, извършване на справки, налагане на запори и възбрани, изпращане на покана за доброволно изпълнение, изпращане на съобщения до длъжника, съда и т.н., насрочване на опис, насрочване на търг и т.н. Всички тези такси са вписани в Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители.

Можем ли да образуваме и водим изпълнително дело сами?

Теоретично – всичко е възможно, но на практика – без опит в изпълнителното производство няма как да прецените какви действия да предприемете по изпълнителното дело с цел събиране на дълга, и дори да извършите някакви справки, за да проучите имотното състояние на длъжника, няма да сте наясно какво означава получената информация.

В практиката ми на адвокат с опит при образуване и водене на изпълнително дело при ЧСИ, съм работила по стотици изпълнителни дела и знам точно какви действия са необходими да бъдат извършени за бързо събиране на дълга. Достатъчен ми е един преглед върху делото, за да знам дали е работено по това дело, какво точно трябва да се направи, и кое е най-подходящото действие, за да се събере сумата по изпълнителния лист.

Ако търсите съдействие за образуване на изпълнително дело при ЧСИ и водене на изпълнително дело с максимално бързи резултати, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта и запишете час за консултация.

Защита от частен съдебен изпълнител – ЧСИ
Покупка на имот от ЧСИ в Разград