Loading...

Вдигане на запор от ЧСИ

Вдигане на запор от ЧСИ може би е най-актуалната тема, свързана с изпълнителното производство. Темата, която истински вълнува длъжниците по изпълнителни дела. Затова реших да споделя полезна информация как може да бъде вдигнат запор на банкова сметка, запор на заплата или запор на МПС.

Вдигане на запор от ЧСИ – способи за вдигане на запор по изпълнително дело

След образуване на изпълнително дело, ЧСИ изпраща покана за доброволно изпълнение до длъжника, с която го кани в двуседмичен срок да изпълни доброволно задължението си. С поканата, ЧСИ уведомява длъжника за наложените запори и възбрани. Към поканата за доброволно изпълнение се прилага копие от подлежащия на изпълнение акт.

Вдигане на запор от ЧСИ при прекратяване на изпълнителното производство. При прекратяване на изпълнителното производство, частният съдебен изпълнител е длъжен служебно да вдигне наложените запори и възбрани. Всичките хипотези, при които изпълнителното производство се прекратява, са подробно изброени в чл. 433 от ГПК.

Вдигане на запор от ЧСИ въз основа на жалба, подадено от трето заинтересовано лице. Ако бъде наложен запор върху движима вещ, намираща се във владението на трето добросъвестно лице, това лице може да подаде жалба. Жалбата не се уважава, ако се установи, че вещта е била собственост на длъжника при налагане на запора или възбраната ( чл. 435 ал. 4  от ГПК).

Вдигане на запор от ЧСИ по молба на длъжника. Ако по запорирана банкова сметка, получавате суми, които са несеквестируеми, те не подлежат на запориране. Когато от основанието на постъплението в банковата сметка е видно, че представлява възнаграждение за работа, банката не изпълнява запора до размера на минималната работна заплата за страната. Запорното съобщение не поражда своето действие, ако постъпилите суми по банковата сметка на длъжника представляват помощи или обезщетения по чл.446а ал. 1 от ГПК, както и спрямо пенсия до размера на минималната работна заплата, освен задълженията за издръжка.

Вдигане на запор от банкова сметка

Ако сте длъжник по изпълнително дело на територията на област Разград, област Шумен или област Русе, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта. За компетентна правна помощ на територията на Североизточна България, не се колебайте да ми пишете.

Please follow and like us:
Pin Share
YouTube
LinkedIn
Share