Loading...

Минимална издръжка за дете 2024 година

Както вече мнозина от Вас знаят, от 1 януари 2024 година минималната работна заплата за страната се увеличава от 780 лв на 933 лв. Това, естествено, ще се отрази и върху размерът на издръжка за дете 2024 година. Минимална издръжка за дете 2024 година се равнява на ¼ от минималната работна заплата 2024 година за страната, т.е. минимална издръжка на дете 2024 година ще бъде 233,25 лв.

Иск за увеличаване на размера на издръжка за дете 2024 година

Сега е подходящият момент да се възползвате от правото си да подадете иск за увеличение размера на издръжката на Вашето дете. Към настоящият момент минималната издръжка за дете е 195 лв, което е с близо 40 лв по-малко от минималната дължима издръжка за дете от месец януари 2024 година. Ако с решението за развод или след дело за издръжка на дете имате определена издръжка под 233,25 лв, обърнете се към адвокат Славяна Илиева, за да подадете иск за увеличение размера на издръжката.

Иск за родителски права и издръжка

Ако към момента сте разделени с партньора си, от когото имате дете, но не сте имали сключен брак, и не сте водили дело за издръжка на дете, може би е време да го направите. По принцип, в практиката искът за издръжка за дете се съединява с иск за родителски права. Съгласно чл. 149 от СК, издръжка за минал период може да се търси най-много за една година преди предявяването на иска. Ако страните са били във фактическа раздяла през този период, съдът взема под внимание фактът при кой родител е живяло детето през този период.

Компетентен съд да разгледа искова молба за издръжка е Районен съд по постоянен адрес на ответника. Съгласно чл. 111 от ГПК иск за издръжка може да бъде предявен и по постоянен адрес на ищеца.

Ако искате да образувате дело за издръжка за дете 2024 година, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта. 

Присъждане на издръжка за минал период
Развод от чужбина – възможен ли е?
Споразумение между родители относно лични контакти и издръжка