Loading...

Развод по време на бременност

Все повече зачестяват случаите на развод по време на бременност. Съществуват ли специфични особености при този тип развод? Какви са последиците от развод при бременна съпруга?

Причини за развод по време на бременност

Основната причина за развод по време на бременност е, че освен пред бушуващите хормони, съпругите са изправени пред пълна липса на съпричастност, разбиране и подкрепа – най-вече емоционална – от партньорите си. В този период на силни емоции и преживявания, те се чувстват постоянно уморени, раздразнителни и разбира се, прекалено чувствителни. Бременността не е подходящ момент за вземане на толкова категорично решение, каквото е решението за развод. Съпругите решават, че искат да прекратят връзка с брачния си партньор, и да отгледат детето си сами, без бащата, т.е. съпруга, да има каквито и да е права върху бебето. Възможно ли е това?

Права на бащата над нероденото дете

Важно е да отбележим, че съгласно чл. 61 ал. 1 от Семейния кодекс, съпругът на майката се смята за баща на детето, родено по време на брака или преди изтичането на триста дни от неговото прекратяване.  Чл. 61 ал. 2 от СК обаче гласи, че ако детето е родено преди да са изтекли триста дни от прекратяването на брака, но след като майката е встъпила в нов брак, за баща на детето се смята съпругът на майката от новия брак. В случай на обявено отсъствие на съпруга, презумпциите по предходните две алинеи не се прилагат, ако детето е родено след изтичане на триста дни от датата на последното известие за съпруга, а при обявена смърт – от датата на предполагаемата смърт.

Ако действително детето е заченато от брачния партньор, дори и брака да бъде прекратен преди раждането на детето, за баща на детето ще се счита бившия съпруг. По този начин, той ще може да упражнява родителски права върху това дете, без значение дали съпругата иска или не. Роденото след прекратяването на брака дете, преди изтичане на триста дни от неговото прекратяване, ще има право да наследи баща си, който е вече бивш съпруг на майка му. Съпругата, от своя страна, ще има право да подаде иск за издръжка срещу бившия си съпруг. При развод по време на бременност не се уговаря размер на дължима издръжка, тъй като детето все още не е родено.

Ако сме изправени пред хипотезата, че баща на детето не е брачния партньор, а трето лице, може да бъде заведен иск по чл. 62 ал. 2 от Семейния кодекс. Ищец в това производство по оспорване на бащинство е майката, която има право да оспори, че съпругът й е баща на детето, като докаже, че то не е могло да бъде заченато от него. Този иск може да бъде предявен до една година от раждането.

Ако искате да задействате процедура по развод по време на бременност, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта. Не се колебайте да запишете час за консултация, за да зададете всички въпроси, които Ви интересуват относно процедурата по развод. Обсъдете Вашите притеснения и колебания с адвокат Славяна Илиева и получете компетентна правна помощ!

Развод от чужбина – възможен ли е?
Оспорване на бащинство – Завеждане на иск за бащинство
Споразумение между родители относно лични контакти и издръжка