Loading...

Добър адвокат Разград – Помощ на длъжници

През последните няколко години съм установила, че хората, търсещи добър адвокат Разград, са най-вече длъжници по образувани изпълнителни дела при ЧСИ или наследници на такива. Това са хора, които са били поръчители по кредити на свои бивши съпрузи и приятели, хора, които имат стари неплатени сметки към Мтел, граждани със задължения към Водоснабдяване „Дунав“ или наследници на такива. Образуването на изпълнително дело срещу тях е шок, който често не могат да понесат психически, емоционално и финансово. Ето тук идвам на помощ с моя опит в изпълнителното производство като добър адвокат Разград.

Адвокатска защита на длъжници по изпълнително дело

Моя съвет като добър адвокат Разград с опит в изпълнителното производство, е да потърсите съдействието на адвокат още при получаване на покана за доброволно изпълнение. Това е първият документ, който ще получите по делото, и реално с него се информирате, че срещу Вас има образувано изпълнително дело. След получаване на поканата, имате 14-дневен срок за изпълнение на сумата, вписана в поканата, като дължима. В този срок, Ваша задача е да се свържете с добър адвокат Разград, който да разгледа документите по делото и да Ви даде насоки какво да направите.

В случай, че сте пропуснали този 14-дневен срок за изпълнение, какви могат да са последствията за Вас? Със сигурност – неприятни. В зависимост от размера на задължението, може да бъде наложен запор на работната Ви заплата, банковата Ви сметка, да бъде наложен запор на МПС или въбрана на недвижим имот. Ако и това не е достатъчна причина да изплатите дълга си, следва извършване на опис на движимото или недвижимото имущество, и обявяването му на публична продан.

Добър адвокат Разград – адвокат с опит в изпълнителното производство

Във всеки един момент от производството, Вие имате право и може да се защитите срещу извършени неправомерни действия на ЧСИ срещу Вас. Дали действията са неправомерни и как да се защитите срещу тях – това ще прецени адвокат Славяна Илиева след проучване на дело с даване на мнение по него. За записване на час за консултация или за проучване на изпълнително дело, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта. За компетентна правна помощ на територията на Североизточна България, не се колебайте да ми пишете.

Защита от частен съдебен изпълнител – ЧСИ
Покупка на имот от ЧСИ в Разград
Покупка на имот на публична продан