Loading...

Налагане на възбрана върху недвижим имот

Получили сте съобщение от ЧСИ за наложена възбрана върху недвижим имот – какво означава това? Какви са последствията от наложената възбрана и как можем да я вдигнем?

Съобщение за наложена възбрана върху недвижим имот – какво означава това?

На първо място, щом сте получили съобщение от ЧСИ за наложена възбрана върху Ваш недвижим имот, това означава, че Вие сте длъжник по изпълнително дело, образувано при този частен съдебен изпълнител, който е изпратил съобщението до Вас. В самото съобщение е вписан номера на изпълнителното дело, както кой е взискателя по делото. Също така в съобщението може да прочетете информация каква е сумата по Вашия дълг към този момент. Имайте предвид, че посочената сума расте, тъй като върху нея се начисляват лихви. Т.е. сумата, която виждате в съобщението, е актуална към конкретна дата – датата на изходиране на съобщението към Вас.

В повечето случаи, преди да получите съобщение за наложена възбрана върху недвижим имот, следва да получите покана за доброволно изпълнение, с която Ви се дава 14-дневен срок за изпълнение на дълга. Възможно е в самата покана за доброволно изпълнение да е включена информация за наложени запори: запор върху работна заплата, запор на банкова сметка, запор на МПС; наложена възбрана върху Ваш недвижим имот и т.н.

Какви са последствията от наложената възбрана?

Възбраната е вид обезпечителна мярка, чрез която се гарантира събирането на дълга по делото. Когато имате наложена възбрана върху недвижим имот, това означава че нямате право да продавате този имот, преди да бъде вдигната възбраната от ЧСИ. Това по принцип се случва, когато изплатите дълга по изпълнителното дело или когато сключите споразумение с ЧСИ, и той – по молба от взискателя, разпореди да бъде вдигната възбраната по изпълнителното дело.

Как можем да вдигнем възбрана върху имот по изпълнително дело?

Ние сами, в качеството ни на длъжници по изпълнително дело, не можем да вдигнем възбраната. Т.е. тя не може да бъде вдигната по наша молба. Молбата за вдигане на възбраната трябва да бъде подадена от взискателя. При изплащане на дълга и прекратяване на изпълнителното дело, ЧСИ разпорежда служебно вдигане на всички наложени запори и възбрани по делото.

Ако се нуждаете от опитен адвокат за образувано изпълнително дело срещу Вас, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта и запишете час за консултация.

Образуване на изпълнително дело при ЧСИ
Обжалване разноски по изпълнително дело
Вдигане на запор от ЧСИ