Loading...

Обжалване разноски по изпълнително дело

Обжалване разноски по изпълнително дело

Обжалване разноски по изпълнително дело. Това е тема, която буди сериозен интерес сред длъжниците, получили покана за доброволно изпълнение. Често получавам запитвания защо сумата, вписана в изпълнителния лист е една, а вписаната сума в поканата за доброволно изпълнение е значително по-висока. От къде идва разликата?

Мога ли да обжалвам дължимите такси към ЧСИ?

За всяко извършено действие по изпълнителното дело се дължи съответната такса. Размерът на таксите за извършените действия от ЧСИ може да разберете, като прочетете Тарифа за такси и разноските към ЗЧСИ. Таксите се дължат от взискателя преди извършване на съответното действие, и са за сметка на длъжника.

Нека дадем нагледен пример. Получавате покана за доброволно изпълнение, с която разбирате, че срещу Вас е образувано изпълнително дело. В поканата пише размера на дължимата сума, а също и че имате наложен запор на банкова сметка и възбрана на недвижим имот. Как тази информация се отразява върху размера на дълга Ви? На първо място, таксата за образуване на изпълнително дело е 20 лв. Също така, най-вероятно взискателят е платил такса за пълно проучване имуществото на длъжника, и тази такса е 50 лв. В резултат на получените справки, ЧСИ е установил, че имате банкова сметка в банка X. ЧСИ е изпратил запорно съобщение до банката, като таксата за налагане на запор е 15 лв. За налагане на възбрана също е платено 15 лв. И за да получите покана за доброволно изпълнение чрез призовкар, таксата е 20 лв. Ако поканата за доброволно изпълнение е изпратена по пощата, таксата е 10 лв. Така нека направим бърза сметка каква сума се е натрупала към дълга от такси до момента на получаване на покана за доброволно изпълнение. Сумата в нашия случай е 120 лв.

Подлежат ли на обжалване разноски по изпълнително дело, по-конкретно таксите към ЧСИ? Таксите към ЧСИ са точно определени от Тарифата за такси и разноски към ЗЧСИ. В кантората на ЧСИ работят обучени специалисти, които начисляват такса за съответното действие при извършването му. Таксите и разноските по делото не се дължат от длъжника само в два случая:

Когато е платил дълга си преди издаване на изпълнителния лист;

Когато изпълнителните действия бъдат изоставени от взискателя или бъдат отменени от съда.

Във всички останали случаи, длъжникът дължи разноските по изпълнителното дело.

Обжалване разноски по изпълнително дело

Това, което длъжникът реално може да оспори, е размера на адвокатското възнаграждение в изпълнителното производство. Дали може да се обжалва на основание прекомерност ще прецени компетентен адвокат в изпълнителното производство.

Ако сте взискател или длъжник по изпълнително дело и имате нужда от компетентна правна помощ, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта. Ако се нуждаете от адвокат ЧСИ Разград, свържете се с адвокат Славяна Илиева.

Защита от частен съдебен изпълнител – ЧСИ
Вдигане на запор от ЧСИ
Покупка на имот от ЧСИ в Разград