Loading...

Неплащане на издръжка – какво може да направите?

Неплащане на издръжка – сериозен проблем, пред който са изправени хиляди родители, отглеждащи сами децата си. Какво може да направите, ако бившия Ви съпруг е осъден със съдебно решение да плаща издръжка на детето, но той не плаща.

Неплащане на издръжка – образуване на изпълнително дело за издръжка

Като законен представител на своето дете, имате право да извадите изпълнителен лист при неплащане на издръжка. Може да упълномощите адвокат да извърши тези действия вместо Вас. След като се снабдите с изпълнителен лист, трябва да образувате изпълнително дело при ЧСИ или ДСИ, като в молбата си за образуване трябва да посочите какви действия желаете да бъдат предприети срещу длъжника. Такива действия могат да бъдат извършване на различни справки за движимо и недвижимо имущество, справки за наличие на банкови сметки и на работна заплата, а също така и налагане на запори/ възбрани, извършване на опис на движимо и недвижимо имущество.

Когато длъжникът, в лицето на осъдения да плаща издръжка родител, има няколко кредитора и различни по вид задължения, винаги задължението за издръжка се ползва с предпочитателно удовлетворяване. Дори длъжникът да получава минималната работна заплата, може да му бъде наложен запор на работната заплата и задължението за плащане на издръжка ще бъде удовлетворено. Нещо повече, тъй като издръжката подлежи на ежемесечно плащане, дори всички задължения за издръжка към момента да бъдат изпълнени, запорът върху работната заплата или банковата сметка няма да бъде вдигнат, тъй като с него се гарантират предстоящите плащания на издръжката.

Липсата на плащане на издръжка – престъпление по Наказателния кодекс

Ако не е спазено задължението за плащане на издръжка в продължение на два или повече месеца, лицето може да бъде осъдено на лишаване от свобода до една година или с пробация. Същото наказание може да бъде наложено, когато лицето,  осъдено да плаща издръжка, нарочно се постави в невъзможност да дава издръжка, като прехвърли имуществата си или като не упражнява правата си или по друг начин.

При неплащане на издръжка, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.

Увеличение на издръжка на дете
Максимален размер на издръжка за дете 2023 г
Адвокат за издръжка на дете