Loading...

Максимален размер на издръжка за дете 2023 г

Какъв е минималният размер на издръжката за дете за 2023 година? Какъв е максимален размер на издръжка за дете за 2023 година? Кои са факторите, които се вземат предвид за изменение размера на издръжката?

Максимален размер на издръжка за дете

Към настоящият момент няма определен граница или праг при определяне на издръжката за дете. Тя се определя с решение на съда, като се вземат редица фактори при вземане на това решение. Определен е само минимален размер на издръжка, който е в размер на една четвърт от размера на минималната работна заплата за страната за съответната година. Съдът определя издръжката, като взема под внимание както нуждите на детето, така и финансовите възможности на родителя, осъден да изплаща издръжка. Паричната издръжка се изплаща ежемесечно на детето чрез неговия родител, на който е присъдено попечителство. Издръжка за минало време може да се търси най-много за една година назад, преди предявяване на иска.

Обстоятелства за изменение размера на издръжката

Когато се иска изменение размера на издръжката, обикновено се взема предвид настъпила определена промяна в обстоятелствата, свързани с нуждите на детето или финансовите възможности на родителя, осъден да изплаща ежемесечна издръжка на дете. Промяна в нуждите на детето може да са заплащане на такси за извънкласни дейности, индексиране на минималната работна заплата, нужда от медицински услуги и лекарства за детето, увеличение на инфлационния индекс.

Адвокат за издръжка на дете в Разград

Ако желаете да заведете иск за увеличаване размера на издръжката за дете в област Разград, свържете се на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта. Не забравяйте, че към момента минималната работна заплата за 2023 година е 780 лв, а размера на минималната издръжка за дете е ¼ от 780 лв, т.е. 195 лв. Няма определен максимален размер на издръжка за дете

Адвокат за издръжка на дете в Разград
Добър бракоразводен адвокат Разград
Please follow and like us:
Pin Share
YouTube
LinkedIn
Share