Loading...

Развод по исков ред – въпроси и отговори

В тази статия ще засегнем най-често срещаните въпроси, касаещи развод по исков ред. Надяваме се с опита и познанията си да внесем яснота по тази тема. Ако все пак имате въпроси, които не са включени в тази статия, не се колебайте да се свържете с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.

Кой има право да инициира развод по исков ред?

Всеки един от съпрузите има право да подаде молба за развод по исков ред, когато няма взаимно съгласие брака да бъде прекратен. Молбата за развод включва задължителни компоненти, като трябва да бъде придружена с доказателства, които да потвърждават нуждата брака да бъде разтрогнат. Най-често доказването се случва чрез свидетелски показания на двама свидетели.

Колко струва един развод без съгласието на единия от съпрузите?

Съгласно НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, минималната цена за адвокатски хонорар за развод по исков ред е 1200 лв. Също така има и такса към съда, която е в размер 25-50 лв.

Съпругът ми е подал искова молба за развод, но аз не искам да се развеждам.

Да, има и такива ситуации. Подадената искова молба за развод от единия съпруг не означава задължително, че съдът ще я одобри. Трябва да бъде доказано с убедителни доказателства, че е настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака, и че продължаването на този брак не е нито в интерес на съпрузите, нито на обществото. Ако вярвате, че бракът Ви има бъдеще и настъпилата ситуация е преодолима, може да се борите за запазването на брака си с помощта на адвокат, специализирал в областта на семейното право.

Какви документи са необходими за развод по исков ред?

Към исковата молба следва да се приложат:

  • Удостоверение за сключен граждански брак;
  • Удостоверение за раждане на детето/децата;
  • Комплект статистически сведения по образец;
  • Адвокатско пълномощно;
  • Документ за внесена държавна такса.

До кой съд се подава молбата за развод?

Молбата за развод се подава до районен съд по постоянен адрес на ответната страна. В първото съдебно заседание двамата съпрузи трябва да се явят лично. Ако ищецът не се яви без уважителна причина, делото ще бъде прекратено.

Ако искате да инициирате развод по исков ред или сте получили искова молба за развод, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта и запишете час за консултация.

Развод без съгласието на единия
Развод в България при брак в чужбина
Възможен ли е развод, ако не знаем адреса на съпруга си?