Loading...

Възможен ли е развод, ако не знаем адреса на съпруга си?

Много хора си казват „Не мога да се разведа. Не знам адреса на съпруга си!“ и с това считат въпроса за приключен. Чувстват се отчаяни и безпомощни, защото макар и да са готови да загърбят тази страница от живота си и да продължат напред, те виждат непреодолима пречка в липсата на информация относно адреса на съпруга/съпругата си. Но дали наистина липсата на тази информация е толкова съществена и действително възпрепятства да се осъществи така желания от страната развод?

Развод без адрес на ответника

Ако ответника е български гражданин, но ищецът няма информация къде живее към настоящия момент, ищецът може да посочи като адрес за връзка с ответника последния известен за него адрес на ответника. Това може да бъде и адреса, на който последно са живели заедно. След като призовкар от съда посети посочения адрес и не открие на него ответника, или лице, което да се съгласи да приеме документите от съда, със задължение да ги предаде на ответника, съдът ще разпореди да бъде извършена справка за постоянен и настоящ адрес на ответника. Съгласно тази справка, ще бъдат установени постоянния и настоящия адрес на ответник. Те може да съвпадат, може и да са различни. В случай, че постоянния и настоящия адрес на ответника се различават, първо документите се изпращат на неговия настоящ адрес. Ако не бъдат получени, ответника се призовава по неговия постоянен адрес.

Ако се установи, че лицето пребивава на един от посочените адреси, съдът трябва да направи всичко възможно, за да връчи документите по делото. За целта, представител на съда трябва да посети посочения адрес в три различни дни, по различно време на деня, в рамките на един месец, за да открие ответника. Ако въпреки извършените действия ответника не бъде открит, за да му бъдат връчени документите, връчителят залепя уведомление на вратата на жилището на ответника. В уведомлението се попълва дата и час на разлепяне и се дават указания на ответника да посети съда, за да получи документите.

Ответникът разполага с двуседмичен срок от разлепяне на уведомлението да се яви в съда. В случай, че не се яви, му се назначава служебен адвокат, който да го представлява по делото, на разноски на ищеца.

Консултация с добър бракоразводен адвокат

Ако съпруга/ съпругата Ви живее в чужбина и не разполагате с данни относно настоящия му/й адрес, също може да се разведете с него/нея, въпреки липсата на тази информация. За консултация или извършване на развод по взаимно съгласие и развод по исков ред, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.

Развод с чужденец
International Divorce Lawyer in Bulgaria
Колко време отнема развод по взаимно съгласие?