Loading...

Адвокат домашно насилие Разград

Ако живеете в Разград и смятате, че сте жертва на домашно насилие, но не знаете към кого да се обърнете, първата стъпка е наемането на адвокат домашно насилие Разград. Адвокат Илиева специализира в областта на семейното право и може да Ви помогне да преминете през този труден етап от живота си.

Какво означава домашно насилие?

Много често жертвите на насилие не осъзнават, че са такива, приемайки, че партньорът им е с „тежък характер“ и те трябва да го приемат такъв, какъвто е. Защото домашното насилие не се изразява само под формата на физическо насилие. Домашното насилие е всяка форма на физическо, психическо, емоционално, сексуално и дори финансово насилие, извършено от партньора/ съпруга/ родителя – насилник спрямо жертвата. Емоционално и психическо насилие може да бъде извършено над дете и непряко, когато то става свидетел на такъв тип насилие вкъщи.

Домашното насилие може да бъде изразено под формата на обиди, заплахи, изнудване, принуждаване към извършване на определени сексуални действия, побой. Физическото насилие може да бъде извършено чрез бутане, удряне, разтърсване, използване на предмет за удряне, използване на оръжие. Основната цел на физическото насилие е да причини състояние на страх у жертвата и тя да изпадне в режим на пълно подчинение към насилника.

Сексуалното насилие може да се изразява в принуждаване за извършване на сексуални действия, които не са желани от жертвата или сексуалните действия да бъдат извършвани по начин, който не е приятен и желан от страна на жертвата.

Чрез емоционалното насилие, насилника предизвиква чувства на вина, страх или срам у жертвата. Ако партньорът Ви заплашва, че ще Ви напусне, ще Ви вземе децата, ще Ви убие, ще се самоубие, ако го напуснете – това са различни форми на емоционално насилие.

Икономическото насилие също е често срещана форма на домашно насилие. То може да се изразява в категорична забрана от страна на насилника към жертвата тя да започне работа, като по този начин тя ще стане финансово независима от него. Икономическото насилие може да се изразява в принуждаване жертвата да проси пари на улицата, от познати или от непознати. Също така, ако партньорът Ви Ви лишава от достъп до парите и Ви дава пари, колкото той прецени за нужно, като след това изисква точен отчет за изразходването им – това също е форма на домашно насилие.

Адвокат домашно насилие Разград – как може да Ви помогне?

Темата „домашно насилие“ е уредена в специален закон, а именно – Закона за защита от домашно насилие. В закона изчерпателно е уреден въпроса кой може да бъде „насилник“ – родител, партньор, съпруг или съпруга, роднина или роднина по сватовство и др. Адвокат домашно насилие Разград може да Ви помогне с правна консултация, процесуално представителство пред съда и изготвяне на всички необходими документи.

Ако се нуждаете от адвокат домашно насилие Разград, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.