Loading...

Добър адвокат Попово

Ако търсите надежден адвокат Попово, който да разбира Вашите нужди и да се отнася към Вас с нужното уважение и професионализъм, свържете се с адвокат Славяна Илиева – регистриран адвокат в Адвокатска колегия Разград. Адвокат Илиева извършва консултации и процесуално представителство по дела в сферата на семейното, наследственото, изпълнителното, гражданското и наказателното право.

Адвокат Попово – помощ на длъжници и взискатели

Адвокат Славяна Илиева като добър адвокат Попово съдейства в процедура за издаване на заповед за изпълнение, издаване на изпълнителен лист, образуване на изпълнително дело, жалби срещу действия на ЧСИ, оспорване на търгове, подготовка на документи за участие в търг, преглеждане на дело и даване на съвет по него, помощ както на взискатели, така и на длъжници по изпълнителни дела.

Проверка на наследство – Адвокат Славяна Илиева

В сферата на семейното и наследственото право, адвокат Славяна Илиева съдейства за развод по взаимно съгласие, развод по исков ред, изготвяне на брачен договор, помощ в случаи на домашно насилие Попово, цялостна проверка на наследство и за отказ от наследство.

За компетентна правна помощ от адвокат Попово, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта. Адресът на кантората е град Разград, улица Марица 1, офис 39.