Loading...

Колко време отнема развод по взаимно съгласие?

Разводът по взаимно съгласие е по-бърза, по-евтина и психически по-не натоварваща процедура в сравнение с развода по исков ред. Колко време отнема развод по взаимно съгласие? Кои са факторите, които определят продължителността на процедурата по развод? Каква е цената на услугата развод по взаимно съгласие, извършена от бракоразводен адвокат?

Какви документи са необходими за развод по взаимно съгласие?

За да бъде извършен развод по взаимно съгласие, необходимо е да си запишете час за консултация при бракоразводен адвокат. Носете с Вас: лична карта, акт за сключен граждански брак – оригинал, актове за раждане на децата – оригинали и поне по едно копие, нотариален акт на общото недвижимо имущество – оригинал и поне едно копие. В кантората ще получите още комплект статистически сведения по образец. За да се извърши развод по взаимно съгласие, задължително трябва да си осигурите съдействието на адвокат, който ще изготви молба за развод и споразумението по чл.51 от Семейния кодекс. Държавната такса за подаване на документи за развод е 25 лв и се заплаща в Районния съд при входиране на документите. Услугата развод по взаимно съгласие, извършена от бракоразводен адвокат, струва 800 лв. Не се опитвайте да подадете документи за развод без съдействието на адвокат, тъй като това действие крие редица рискове.

Колко време отнема развод по взаимно съгласие?

Молбата за развод по взаимно съгласие се подава от името на двамата съпрузи, които могат да ползват услугите на общ бракоразводен адвокат. По своята същност производството е охранително, което означава, че в него не се разглежда съществуващ спор, а съдът само одобрява или отхвърля молбата, с която производството се инициира.

За да си отговорим на въпроса колко време отнема развод по взаимно съгласие, от съществено значение е в какви отношения се намираме с брачния си партньор. Колкото по-бързо се постигне съгласие по всички съществени точки, които се включват в споразумението по чл.51 от СК, толкова по-бързо Вашият бракоразводен адвокат ще подаде документите в съда. В едномесечен срок след входирането на документите, съдът насрочва съдебно заседание. В съдебното заседание, съдът пита съпрузите дали поддържат своето искане за развод, и ако съдът прецени, че интересите на децата са защитени, той одобрява споразумението и допуска развода.

За записване на дата и час за консултация относно Вашия развод по взаимно съгласие се обадете на тел. 0895071410 или пишете на електронната ми поща: slavyana.ilieva@gmail.com

Развод без адвокат – възможен ли е?
Упражняване на родителски права
Домашно насилие
Please follow and like us:
Pin Share
YouTube
LinkedIn
Share