Loading...

Правна защита при тормоз в училище

Правна защита при тормоз в училище

Тормозът в училище сякаш винаги е присъствал като общоприет факт, който някак си се толерира от останалите. Сякаш е нещо нормално. Но той не е. Тормозът в училище може да увреди детето, без значение на каква възраст е то, и да доведе до депресия, изолация и дори опит за самоубийство. Необходимо е да се запознаете с темата правна защита при тормоз в училище, за да защитите детето си по най-добрия и правилен начин. Важно е да реагирате веднага, щом разберете за проблема. Бъдете приятели на детето си, повече отколкото родители, за да може то да се чувства спокойно да сподели с Вас, ако има проблем с тормоз в училище.

Кога е налице тормоз в училище?

Когато едно дете е подложено на злонамерена проява, чиято цел има да го нарани или унижи, това се дефинира като тормоз. Той се извършва от доминиращата страна, която иска да нарани детето психически, физически или сексуално. Тормозът може да бъде извършен както чрез физически действия, така и чрез обиди и подигравки от всякакъв характер. За сексуален тормоз може да говорим, когато едно лице (най-често съученик) отправя подигравки със сексуален характер, коментира нечия външност, обръща се със сексуализирани имена или прякори към жертвата на тормоза, а също така и когато извършва неподходящи докосвания или други действия от сексуален характер. Нуждаещите се от правна защита при тормоз в училище могат да бъдат както момичета, така и момчета. Тормозът често се характеризира с висока честота на извършване (всеки ден или поне няколко пъти в седмицата).

Правна защита при тормоз в училище – Как да защитите детето си?

Едно от основните законово регламентирани задължения на учениците е да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие.

За неизпълнение на това задължение, на извършителите може да бъде наложено едно от следните наказания:

1. забележка;
2. преместване в друга паралелка в същото училище;
3. предупреждение за преместване в друго училище;
4. преместване в друго училище;
5. преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение.

Тези наказания могат да бъдат наложени със заповед на директора на училището по предложение на класния ръководител или на педагогическия съвет в зависимост от вида на предложеното наказание.

В случай, че извършеното насилие е довело до увреждане на здравето (счупване на нос, ръка и други), то може да се квалифицира като престъпление, в зависимост от възрастта на извършителя. Българското законодателство предвижда, че наказателно отговорни за лицата, навършили пълнолетие.  По изключение, наказателна отговорност може да носи и лице, което е навършило 14-годишна възраст, ако е могло да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си. Преценката дали тези условия са налични се установява за всеки конкретен случай според степента на психо – емоционално развитие на извършителя.

Ако в резултат на тормоза в училище детето е направило опит за самоубийство, ще се образува досъдебно производство за склоняване към самоубийство.

Адвокат Славяна Илиева  предоставя правна защита при тормоз в училище или в детската градина, а също и за обвинени в извършване на такъв. Свържете се на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.