Loading...

Развод без адвокат – възможен ли е?

Много хора си казват: „Тази работа можех да я свърша и сам!“, „За какво ми е адвокат?!“ и т.н. Възможен ли е развод без адвокат? Тази тема ще разискаме днес в нашата статия. 

Развод без адвокат – по света и у нас

В редица европейски държави разводът без адвокат е реална възможност, която се практикува във Франция, Латвия и Испания. В тези държави споразумението за развод се подписва от страните пред нотариус и не е необходимо да се явяват пред съда, който да одобри споразумението им.

В България, през 2020 г бе внесено такова предложение за обсъждане в Народното събрание, но за да се осъществеше на практика, трябваше да бъдат въведени промени в ГПК, което така и не се случи.

Дори със съпругът/съпругата си да сте постигнали взаимно непоколебимо съгласие за развод и да искате да се разведете чрез развод по взаимно съгласие без участие на адвокат, това не е препоръчително. На първо място, за да се придобие титлата „адвокат“ са необходими около 10 години обучение (в това число завършване на висше юридическо образование) и стаж. През този период се натрупват определени знания, които няма как да се равняват на повърхностните познание в сферата на правото на средностатистическия българин.

На второ място, не съществува бланка – образец, която да се използва във всеки един развод по взаимно съгласие. За да се извърши развод по взаимно съгласие, е необходимо да се постигне споразумение относно точно определени точки, включващи отношенията със съпруга Ви/ децата, режима на лични отношения с децата, ползването на семейното жилище, фамилното име след брака и др.

На трето място, много често отношенията в семейството са изострени, и е почти невъзможно да се постигне единодушие по съществените въпроси, включени в споразумението, без намесата на професионалист.

Ако опитате развод без адвокат Вашите интереси няма да бъдат защитени по най-добрия начин. Съществува вероятност съдът да прекрати производството, т.е. да останете женени за съпруга/съпругата си. След това трябва да подадете нова молба за развод, която по всяка вероятност ще бъде подготвена от адвокат (едва ли бихте рискували да направите една и съща грешка два пъти).

Адвокат Славяна Илиева има опит в дела по развод по взаимно съгласие и развод по исков ред. Ако искате адвокат Илиева да подготви Вашите документи за развод и да Ви представлява и защитава Вашите интереси пред съда, свържете се на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.

Каква е разликата между развод по взаимно съгласие и развод по исков ред?­
Какви са последиците от развода, когато се касае за имущество?
Да подам ли молба за развод?