Loading...

Признаване на чуждестранно съдебно решение за развод

Признаване на чуждестранно съдебно решение за развод е изключително наболяла тема, поради факта, че хиляди български семейства са заживели, а в последствие – са се развели в чужбина.  Ако не са удостоверили тази промяна в гражданското си състояние по надлежния ред в България, за българското законодателство тези граждани продължават да са в брак, което не само не отразява действителното положение, но е и пречка за сключване на нов брак.

Какви документи са необходими за признаване на чуждестранно съдебно решение за развод?

  1. Заявление по образец
  2. Препис от съдебно решение, заверен от чуждестранен съд, който го е издал;
  3. Удостоверение от същия съд, че решението е влязло в сила;
  4. Декларация / нотариално заверена / по чл.117, т.3 и т.4 от Кодекс по международното частно право;
  5. Удостоверение за идентичност на имената (ако в чуждестранното съдебно решение или акт лицето е вписано с име, което съществено се различава от името, с което е вписано в регистъра на населението).

Забележка: Необходимо е всички документи да са легализирани или снабдени с “апостил” на държавата на издаването, както и с превод на български език, заверен от Министерството на външните работи. 

  • Ако не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и нотариално заверено пълномощно.

Кой е компетентният орган за прием на съответните документи?

Документите се подават до общинска администрация по постоянен адрес на заявителя, като срокът за получаване на услугата е 7-14 дни от датата на получаване на чуждестранното решение или чуждестранния акт. Когато е необходимо да се съберат доказателства за съществени обстоятелства, актът се издава до 30 дни от подаване на заявлението.

Резултатът от административната услуга признаване на чуждестранно съдебно решение за развод се получава по три начина: лично от съответната общинска администрация, чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга или по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване. 

Ако се нуждаете от съдействие за признаване на чуждестранно съдебно решение за развод, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта и запишете час за консултация.

Развод по исков ред – въпроси и отговори
Развод без съгласието на единия
Развод в България при брак в чужбина