Loading...

Промяна на име по съдебен ред

При какви условия се допуска промяна на име по съдебен ред? Как стартира процедурата по промяна на име? Кой съд е компетентен да разгледа молба за промяна на име по съдебен ред?

Промяна на име по съдебен ред

Промяна на име може да поиска всеки български гражданин. Може да бъде променено собственото име, презиме и/или фамилия. В изключително редки случаи българският съд разрешава промяна и на трите имена едновременно. Съдебната практика показва, че делата за промяна на име по съдебен ред имат по-голям процент успеваемост, когато се иска промяната само на собствено име или на собствено име и фамилия. Законът за гражданска регистрация позволява промяна на име само по изключение и при наличие на изчерпателно изброени условия.

Условия за промяна на име

За да подадете молба за промяна на име по съдебен ред, необходимо е да докажете, че името е осмиващо, опозоряващо и обществено неприемливо или когато важни обстоятелства налагат това. Името е осмиващо, когато става повод за присмех от страна на околните. Името е опозоряващо, когато името дава негативна оценка за носителят на това име, без той да има вина за това. За да бъде обществено неприемливо, лицето, което иска промяна на име трябва да е известно в обществеността.

Какви важни обстоятелства налагат промяна на име? Когато лицето е известно в обществото под едно име, различно от името му, вписано в българските документи за самоличност, то може да поиска промяна на име. Обикновено това основание се използва от автори на книги, художници или други творчески личности, които се представят пред обществеността с псевдоним. В последствие, след като са се утвърдили в обществото с това име, те решават, че това е името, което желаят да присъства и в официалните им документи.

Дали промяната на име е допустима се преценява от съда за всеки конкретен случай.

Съдебна процедура

Процедурата по промяна на име по съдебен ред започва с подаване на писмена молба до районния съд по постоянен адрес на лицето, желаещо тази промяна. За разглеждане на исковата молба от съда се заплаща държавна такса 15 лв. Делото се провежда в открито заседания, като молителят трябва да присъства лично или да упълномощи адвокат. Ако съдът отхвърли молбата за промяна на име, лицето може да я обжалва пред окръжен съд. Не съществува пречка да бъде подадена повторна молба пред районен съд за промяна на име.

Ако молбата бъде уважена, след като решението влезе в сила, съдът изпраща служебно информация до служба ГРАО към съответната община.

Ако искате да извършите промяна на име по съдебен ред, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.