Loading...

Регистрация на фирма Разград

Какво е необходимо за регистрация на фирма Разград? Кои са най-препоръчваните типове търговски дружества, обслужващи малки и средни бизнеси? Какви документи са необходими за регистрация на ЕТ, ЕООД, ООД, АД, ЕАД, СД, КД, КДА?

Лесна регистрация на фирмa

Двата най-използвани типа търговско дружество са ЕООД и ООД. Често обаче нашите клиенти се колебаят дали да регистрират ЕТ, ЕООД или ООД, тъй като не са запознати с предимствата и недостатъците на различните видове търговско дружество.

Разликата между ЕООД и ООД е броя лица, които внасят капитала на дружеството. При ЕООД, лицето, което внася капитала и носи отговорността за дружеството, е едно, а при ООД говорим за две или повече лица, които внасят капитала. ЕООД може да регистрира всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, както и друго търговско дружество или организация с нестопанска цел. Минималният капитал, който трябва да бъде внесен за учредяване на ЕООД или ООД е 2 лв, като няма ограничение в размера на максималния капитал. Минималната дялова вноска в капитала на ООД е 1 лв.

ЕООД е предпочитаният тип дружество, в сравнение с ЕТ, тъй като се дължат по-ниски данъци, процедурата по регистрация на фирма Разград е улеснена, а също така и търговецът е отговорен само до размера на капитала на дружеството. При ЕООД търговецът не отговаря за задълженията на дружеството със своето лично имущество.

Основни стъпки при регистрация на фирма Разград

Първата стъпка, която трябва да предприемете при регистрация на фирма Разград, е подготовката на нужните документи. Втората стъпка е избор на банка, в която ще откриете разплащателна сметка на дружеството и ще внесете минималния изискуем капитал за регистрация. По банков път трябва да внесете и такса за регистрация на търговското дружество. След като сте готови с първите две стъпки, следва посещение на нотариална кантора, където лицето, избрано за управител на Вашето търговско дружество, дава своето съгласие да изпълнява длъжността, а също така и подава подпис по образец. Финалният елемент от процедурата по регистрация на фирма Разград е подаване на документите в Търговския регистър. Адвокат Илиева оказва съдействие за подготовка на документи и регистрация на фирма.

Ако искате регистрацията на Вашата фирма да стане бързо и лесно, свържете се с адвокат Илиева и заявете регистрация на фирма на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.