Loading...

Съдебна делба на земеделска земя

Ако потърсите в Гугъл информация относно съдебна делба на земеделска земя, истината е, че няма да откриете почти никаква достоверна и изчерпателна информация, която да Ви бъде от полза. Затова реших да напиша тази статия с цел да внеса яснота по тази изключително важна тема. Ако имате допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с мен на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта и да запишете час за консултация.

Съдебна делба на земеделска земя

Ако се колебаете дали да разделите или продадете Вашия дял от земеделска земя – ето го отговора! Може да продадете Вашия дял от земеделската земя и преди да бъде извършена доброволна или съдебна делба на земеделска земя.

За да продадете Вашия дял от земеделската земя на трето лице, трябва да представите пред нотариус доказателства, че сте предложили на другите наследници земята, която се явява Вашия дял от наследството, на същата цена и при същите условия, които предлагате и на третото лице. Трябва да сте направили предложението в писмена форма и да декларирате писмено, че никой от останалите съсобственици на земеделската земя не се е съгласил да закупи земята при направеното от Вас предложение.

Ако наследодателят е оставил в наследство няколко ниви, ливади и т.н., може да се извърши доброволна делба на земеделска земя, при която всеки един от наследниците получава в своя дял отделна нива или ливада.

Ако имотите са неподеляеми или броят на имотите е по-малък от броя на наследниците, може да бъде извършена публична продан на имотите. Сумата, получена в резултат от проданта, се разпределя между съделителите, съобразно дяла им от наследството. Няма пречка наследниците да участват в публичната продан чрез подаване на наддавателно предложение и участие в явен търг за имота.

Специфични особености при делба на земеделска земя

Важно условие при делба на земеделска земя, без значение – доброволна или съдебна:

•  За  нивите – не могат да бъдат по-малки от три декара;

•  За ливадите  – не могат да бъдат по-малки от два декара;

•  За лозя и овощни градини – не могат да бъдат под един декар.

Адвокатски хонорар за делба на земеделска земя

Съгласно чл.7 ал.4 от Наредба №1 от 9 юли 2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения:

За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за делба възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 1500 лв. за всяка фаза. За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за делба само на земеделски земи възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 750 лв. за всяка фаза.

Ако се нуждаете от опитен адвокат за извършване на съдебна делба на земеделска земя, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта и запишете час за консултация.