Loading...

Бракоразводен адвокат

Бракоразводен адвокат Славяна Илиева предлага компетентна правна помощ на лица, интересуващи се от развод по взаимно съгласие, развод по исков ред, изготвяне на брачен договор, водене на дело за увеличение на издръжка на дете, присъждане и промяна на родителски права, лишаване от родителски права, както и други правни въпроси в сферата на семейното право. Адвокат Славяна Илиева е регистрирана в Адвокатска колегия Разград, завършила висше образование във Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“ през 2016 година.

Бракоразводен адвокат – Развод по взаимно съгласие

Ако и двамата съпрузи са взели решение, че няма смисъл брака им да продължава, следва да си запишат час за консултация при бракоразводен адвокат. Адвокат Славяна Илиева ще Ви обясни как протича процедурата по развод по взаимно съгласие, като ще подготви необходимите документи за развод. При този тип развод е необходимо и двете страни да присъстват на съдебното заседание, за да потвърдят, че желаят брака им да бъде прекратен. Препоръчително е, когато сте записали час за консултация, да носите със себе си удостоверение за граждански брак – оригинал, както и акт за раждане на детето/децата (в случай, че имате такива).

Минимална издръжка за дете 2023 година

Минималната издръжка за дете 2023 година е в размер на ¼ от минималната работна заплата за страната. Това означава, че минималната издръжка за дете 2023 година е 195 лв. Ако присъдената издръжка за Вашето дете е в размер по-нисък от 195 лв, може да заведете дело за увеличение на издръжка със съдействието на добър бракоразводен адвокат. Адвокат Славяна Илиева ще Ви информира какви писмени доказателства следва да подготвите, за да бъде успешно присъдена търсената от Вас издръжка за дете.

Развод с чужденец или развод без адрес на ответника

Като опитен бракоразводен адвокат, адвокат Славяна Илиева се е сблъсквала и с по-специфични случаи, каквито са развод с чужденец или развод без адрес на ответника (в случай, че страните са загубили всякаква връзка един с друг и не знаят постоянен или настоящ адрес на ответната страна). Ако смятате, че Вашия случай попада в тази категория разводи, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта и запишете час за консултация.

Развод по исков ред – въпроси и отговори
Развод без съгласието на единия
Развод в България при брак в чужбина