Loading...

Молба за развод ОБРАЗЕЦ

В практиката ми на бракоразводен адвокат често получавам въпрос от клиенти, съществува ли молба за развод ОБРАЗЕЦ, възможен ли е развод без съдействието на адвокат?  

Към настоящия момент няма установен образец на молба за развод по взаимно съгласие. Молбата за развод по взаимно съгласие се създава в свободен текст, писмена форма и съдържа задължителни компоненти, които идентифицират двете страни. Молбата е придружена от споразумение по чл. 51 от Семейния кодекс, както и от допълнителни документи, като оригинал от удостоверение за сключен граждански брак, копия от актовете за раждане на децата, документи, удостоверяващи право на собственост върху недвижими имоти, моторни превозни средства и други.

Ако решите да подадете молба за развод без адвокат, което не е препоръчително, тъй като хората без юридическо образование и опит нямат нужната компетентност и знания относно съдържанието, както на молбата за развод, така и на споразумението по чл. 51 от СК, а също и относно комплекта задължителни документи при развод, трябва да го направите пред Районен съд по постоянен адрес на страните.

Ако сте решили да се разведете по взаимно съгласие или по исков ред, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта и запишете час за консултация.

Развод в България при брак в чужбина
Развод без съгласието на единия
Възможен ли е развод, ако не знаем адреса на съпруга си?
Please follow and like us:
Pin Share
YouTube
LinkedIn
Share