Loading...

Проверка на наследство – Как да разбера какво наследство имам?

Как да разбера какво наследство имам? Какво движимо и недвижимо имущество наследявам? Дали наследявам повече пасиви, отколкото активи? Дали трябва да направя отказ от наследство? В тази статия ще откриете полезна информация какво трябва да направите стъпка по стъпка за проверка на наследство, след смъртта на Вашия наследодател.

Както адвокат Илиева Ви съветва, когато не знаете какво точно наследство получавате след смъртта на свой близък (най-често родител), добре е да се консултирате с адвокат. Като цяло, първата стъпка в процеса на проверка на наследство, е да се снабдим с извлечение от акта за смърт на починалия. След като сме се снабдили с този документ, трябва да извадите удостоверение за наследници от общината по последния постоянен адрес на починалия. Удостоверението за наследници е валидно 6 месеца.

Проверка на наследство – недвижимо и движимо имущество

За да проверите какво недвижимо имущество наследявате, следва да отидете в Агенция по вписванията – имотен регистър. Трябва да носите Вашата лична карта и удостоверението за наследници, което удостоверява качеството Ви на наследник на имуществото. Проверката се прави по ЕГН на починалото лице.

За да проверите какво движимо имущество наследявате, следва да направите проверка в системата на КАТ.

За да си отговорите на въпроса какво наследство имам, задължително трябва да направите проверка за открити банкови сметки. За да не проверявате във всяка отделна банка, може да направите справка в БНБ за открити банкови сметки и сейфове.

Задължителна проверка на наследство включва проверката за образувани изпълнителни дела. Може да отидете във всяка кантора на частен съдебен изпълнител, където, след заплащане на съответната такса, да получите тази информация. Проверката се прави към Централния регистър на длъжниците и показва актуална информация за образувани изпълнителни дела на територията на цялата страна. Цената за тази справка е 18 лв с вкл. ДДС. Проверката може да направите лично или да упълномощите адвокат.

Освен проверка при частен съдебен изпълнител, трябва да направите проверка и за образувани дела при държавен съдебен изпълнител. Проверката се извършва чрез подаване на искане в регистратура на Районен съд по последния постоянен адрес на починалия.

Какво наследство имам?

Не на последно място, за пълна проверка на наследство, трябва да извършите проверка и в ТД на НАП и в Общината, за да установите дали наследодателят Ви има неплатени задължения.

В случай, че Ваш родител/ възходящ е починал и искате да извършите проверка на наследство, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.

Отказ от наследство
Дело за делба на наследствен имот