Loading...

Адвокатски хонорар за дело за издръжка

Наблюденията ми показват, че изключително много хора се вълнуват от темата за издръжка за дете 2023 година/ детска издръжка 2023 година. Също така често задават въпроса какъв е размера на адвокатски хонорар за дело за издръжка? В тази статия ще се опитам изчерпателно да отговоря на по-важните въпроси, касаещи издръжката на дете.

Размер на издръжка за дете

Въпросът за размера на издръжката е нормативно уреден. Когато говорим за минимална издръжка за дете 2023 година, нейният размер е ¼ от размера на минималната работна заплата за страната за съответната година. Определената минимална работна заплата за 2023 година е 780 лв, т.е. минимална издръжка за дете 2023 година е 195 лв. Няма определен максимален размер за издръжка за дете 2023 година. За да се определи размерът на издръжка за дете се вземат под внимание два основни елемента – финансовите възможности на родителя, осъден да плаща издръжка, и нуждите на детето. За да претендирате по-висок размер издръжка за дете, свържете се с опитен адвокат, специализирал в семейното право.

Адвокатски хонорар за дело за издръжка

Размерът на адвокатски хонорар за дело за издръжка се определя съгласно Наредба №1 от 9 юли 2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Съгласно чл.7 ал.1 т. 6 за процесуално представителство, защита и съдействие по дело издръжка, дължимото възнаграждение е 500 лв. Следва да отбележим, че това е минималният размер на адвокатски хонорар за дело за издръжка. След като сте избрали Вашия адвокат за издръжка на дете, следва да се консултирате с него какъв ще бъде дължимия адвокатски хонорар.

Издръжка на дете за минал период

Издръжка може да се търси, както за в бъдеще, така и за минал период. Трябва да знаете, че издръжка на дете за минал период може да се търси най-много за период от една година назад, преди първоначалното подаване на молба за издръжка.

Ако искате да образувате дело за увеличаване размера на издръжката, ако искате да образувате дело за развод по взаимно съгласие или развод по исков ред, ако сте жертва на домашно насилие, ако се интересувате как стои въпроса за издръжка на дете при безработен, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта и запишете час за консултация.

Развод без съгласието на единия
Увеличение на издръжка на дете
Максимален размер на издръжка за дете 2023 г