Loading...

Наследяване на родители с отнети родителски права

Можем ли да наследим родители с отнети родителски права? Много интересна тема, която заслужава нашето внимание! Първо трябва да изясним следният факт – когато родителят е с отнети родителски права, това не го освобождава от задължението му да...

Особености при наследяване на движими вещи в България от чужди граждани

След смъртта на едно лице, то оставя в наследство както недвижимо, така и движимо имущество. Много често, наследодателите оставят само движимо имущество. Тук не става въпрос за обикновената покъщнина, която съгласно чл. 12 от Закона за...

Добър адвокат Търговище

Ако сте в търсене на добър адвокат Търговище, тук сте попаднали на правилното място. Адвокат Славяна Илиева специализира в сферата на семейното и наследственото право, а също така има и дългогодишен опит в изпълнителното производство,...

Добър адвокат Казанлък

Ако се нуждаете от добър адвокат Казанлък, обърнете се към адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта. Адвокат Илиева е завършила Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“, специалност „Право“, владее...

Европейско удостоверение за наследство

Европейско удостоверение за наследство представлява документ, чрез който наследници, заветници и изпълнители на завещания или управители на наследствено имущество могат да докажат правното си положение и да упражняват правата си на...

Съдебна делба на земеделска земя

Ако потърсите в Гугъл информация относно съдебна делба на земеделска земя, истината е, че няма да откриете почти никаква достоверна и изчерпателна информация, която да Ви бъде от полза. Затова реших да напиша тази статия с цел да внеса яснота по...

Делба на наследство

Наследили сте различни недвижими имоти и земеделски земи, но не можете да ги разделите помежду си. Как се извършва делба на наследство? Делба на наследство – фази на съдебната делба Делба на наследство в хипотезата, при която наследниците не...

Отказ от наследство

Отказ от наследство по своята същност представлява едностранно волеизявление, с което едно лице, в качеството си на наследник, заявява, че се отказва да приеме наследството си, оставено от неговия наследодател. Това най-често се случва, когато...

Проверка на наследство – Как да разбера какво наследство имам?

Как да разбера какво наследство имам? Какво движимо и недвижимо имущество наследявам? Дали наследявам повече пасиви, отколкото активи? Дали трябва да направя отказ от наследство? В тази статия ще откриете полезна информация какво трябва да...