Loading...

Изплащане от държавата на присъдена издръжка

Изплащане от държавата на присъдена издръжка, когато осъденият да я плаща не изпълнява това си задължение. Това е темата на днешната статия, която искам да обясним по-подробно. Кога и как може да получите изплащане на присъдена издръжка от...

Промяна на име по съдебен ред – собствено, бащино и фамилно име

Всеки човек ли може да задейства процедура по промяна на име по съдебен ред? Какви са условията, за да се инициира тази процедура? Основания за промяна на име по съдебен ред Основанията за промяна на име са изчерпателно изброени в Закона за...

Теглене на повредено МПС – как да го направите по правилния начин?

Теглене на повредено МПС – какви да правилата, за да бъде тегленето законосъобразно и да не сте в нарушение? На всеки може да се случи инцидент на пътя, колата да изгасне или изобщо да не запали. Какъвто и да е проблема, знаем че ще се наложи да...

Buying Property in Bulgaria as a Foreigner

Buying property in Bulgaria as a foreigner - purchase of property by foreign individuals and legal entities. What is the procedure for purchasing real estate? What properties are foreigners entitled to acquire in Bulgaria? What Real Estate are Foreigners Entitled to Acquire in Bulgaria? If you are a foreigner or a foreign legal entity, according to the Property Law in Bulgaria, you have the right to acquire: 1. ownership rights to buildings and...

Покупка на имот от чужденец в България

Покупка на имот от чужденец в България – покупка на имот от чуждестранни физически и юридически лица – каква е процедурата по покупка на недвижим имот и какви имоти имат право да придобиват чужденците в България? Какви недвижими имоти имат...

Придобиване на недвижим имот по давност. Правна помощ.

Какви са условията за придобиване на недвижим имот по давност? Колко години трябва да изтекат преди да може да придобиете един имот по давност? Каква е процедурата? Ще откриете отговора на всички въпроси, които Ви интересуват относно...

Промяна на име по съдебен ред

При какви условия се допуска промяна на име по съдебен ред? Как стартира процедурата по промяна на име? Кой съд е компетентен да разгледа молба за промяна на име по съдебен ред? Промяна на име по съдебен ред Промяна на име може да поиска всеки...

Адвокат блудство – Помощ на жертви на блудствени действия

От много време искам да напиша тази статия – за помощ от адвокат блудство с малолетен или непълнолетен. Но темата е толкова тежка, че ми бе трудно да я подхвана. За много от Вас това е тема табу, тема, която не се среща в нашето общество, но не е...

Добър адвокат Попово

Ако търсите надежден адвокат Попово, който да разбира Вашите нужди и да се отнася към Вас с нужното уважение и професионализъм, свържете се с адвокат Славяна Илиева – регистриран адвокат в Адвокатска колегия Разград. Адвокат Илиева извършва...

Правна защита при тормоз в училище

Правна защита при тормоз в училище Тормозът в училище сякаш винаги е присъствал като общоприет факт, който някак си се толерира от останалите. Сякаш е нещо нормално. Но той не е. Тормозът в училище може да увреди детето, без значение на каква...

Powered By WordPress | Lawyer Firm WordPress Theme

YouTube
LinkedIn
Share