Loading...

Бърз развод от чужбина

Бърз развод от чужбина – възможен ли е? Да, когато разводът е по взаимно съгласие. Това е една от най-предпочитаните адвокатски услуги, предлагани от адвокат Славяна Илиева! Ако искате да научите повече за самата процедура, колко време отнема,...

Пътуване на дете в чужбина – без съгласието на единия родител

Пътуване на дете в чужбина и то без съгласието на единия родител – как може да се случи това и при какви ограничения това е възможно? В тази статия ще обърнем внимание на Тълкувателно решение на ВКС, в което се разглежда конкретно въпроса при...

Установяване на по-голям дял на единия съпруг върху имот след развод

В днешната статия ще засегнем една много интересна тема, а именно: допустимо ли е, след като в одобреното от съда споразумение съпрузите са се съгласили, че придобитият по време на брака им имот остава в режим на съсобственост, в последствие да...

Bulgarian Lawyer for Danish Citizens

If you are a Danish citizen who lives and works in Bulgaria, who is married to a Bulgarian and needs some legal advice about Family Law matters, contact me - Slavyana llieva lawyer. I have many Danish clients in my practice, and I always find it very pleasant and satisfying helping Danish people, living in Bulgaria. That is why I decided to write this article, specifically for Danish people in Bulgaria, who have questions about Family law in...

English Speaking Lawyer in Bulgaria

If you are a foreigner, living and working in Bulgaria, and it is difficult for you to find an English speaking lawyer in Bulgaria, who truly understands the essence of your problems and needs, you should contact Slavyana Ilieva lawyer. Contact Slavyana Ilieva lawyer on phone 0895071410 or through the contact form on the website. List of Legal Services from English Speaking Lawyer in Bulgaria Divorce lawyer Bulgaria Child Support lawyer...

Развод при изневяра или развод по вина на съпруга

Когато говорим за развод при изневяра на единия от съпрузите, става въпрос за т. нар. развод по исков ред. Процедурата започва чрез подаване на искова молба от единия съпруг, без значение дали говорим за невиновния за разпада на брака съпруг или...

Развод цена – колко струва да се разведеш в  България?

Много често първият въпрос, който ми задават мои клиенти, е развод цена? Отговорът явно е от първостепенна важност да вземат решение дали да се разведат, или да продължат да живеят женени, макар и нещастни. В тази статия ще Ви дам ориентировъчна...

Неплащане на издръжка – какви са последствията?

Ако родител, осъден с влязло в сила съдебно решение да изплаща издръжка на своите низходящи чрез тяхната майка и законен представител, не изпълни това свое задължение за две или повече месечни вноски, се наказва с лишаване от свобода до една...

Издръжка между бивши съпрузи

Иск за издръжка между бивши съпрузи може да бъде подаден само от невиновния за развода съпруг, като издръжка се дължи най-много до три години след прекратяване на брака, освен ако страните не са уговорили друго. Съдът може да продължи тези...

Развод онлайн – Развод по взаимно съгласие без присъствие в съда

Развод онлайн – най-новата услуга, предлагана от адвокат Славяна Илиева – специалист в сферата на семейното право! Какво представлява процедурата по развод онлайн? Развод онлайн е услуга, която може да бъде осъществена само когато и двамата...
YouTube
LinkedIn
Share