Loading...

Първа и трета седмица от режима за лични отношения с дете

Често при определяне на режима на лични отношения между родител и дете, независимо дали това се случва при развод по взаимно съгласие, развод по исков ред, дело за определяне на режим за лични отношения с дете и т.н., се използва термина първа и...

Онлайн консултация с адвокат

Ако се нуждаете от онлайн консултация с адвокат във връзка с развод по взаимно съгласие или по исков ред, развод в България при брак, сключен в чужбина, развод по взаимно съгласие от чужбина, развод с чужденец, образуване на дело за издръжка,...

Бърз развод от чужбина

Бърз развод от чужбина – възможен ли е? Да, когато разводът е по взаимно съгласие. Това е една от най-предпочитаните адвокатски услуги, предлагани от адвокат Славяна Илиева! Ако искате да научите повече за самата процедура, колко време отнема,...

Пътуване на дете в чужбина – без съгласието на единия родител

Пътуване на дете в чужбина и то без съгласието на единия родител – как може да се случи това и при какви ограничения това е възможно? В тази статия ще обърнем внимание на Тълкувателно решение на ВКС, в което се разглежда конкретно въпроса при...

Установяване на по-голям дял на единия съпруг върху имот след развод

В днешната статия ще засегнем една много интересна тема, а именно: допустимо ли е, след като в одобреното от съда споразумение съпрузите са се съгласили, че придобитият по време на брака им имот остава в режим на съсобственост, в последствие да...

Bulgarian Lawyer for Danish Citizens

If you are a Danish citizen who lives and works in Bulgaria, who is married to a Bulgarian and needs some legal advice about Family Law matters, contact me - Slavyana llieva lawyer. I have many Danish clients in my practice, and I always find it very pleasant and satisfying helping Danish people, living in Bulgaria. That is why I decided to write this article, specifically for Danish people in Bulgaria, who have questions about Family law in...

English Speaking Lawyer in Bulgaria

If you are a foreigner, living and working in Bulgaria, and it is difficult for you to find an English speaking lawyer in Bulgaria, who truly understands the essence of your problems and needs, you should contact Slavyana Ilieva lawyer. Contact Slavyana Ilieva lawyer on phone 0895071410 or through the contact form on the website. List of Legal Services from English Speaking Lawyer in Bulgaria Divorce lawyer Bulgaria Child Support lawyer...

Развод при изневяра или развод по вина на съпруга

Когато говорим за развод при изневяра на единия от съпрузите, става въпрос за т. нар. развод по исков ред. Процедурата започва чрез подаване на искова молба от единия съпруг, без значение дали говорим за невиновния за разпада на брака съпруг или...

Развод цена – колко струва да се разведеш в  България?

Много често първият въпрос, който ми задават мои клиенти, е развод цена? Отговорът явно е от първостепенна важност да вземат решение дали да се разведат, или да продължат да живеят женени, макар и нещастни. В тази статия ще Ви дам ориентировъчна...

Неплащане на издръжка – какви са последствията?

Ако родител, осъден с влязло в сила съдебно решение да изплаща издръжка на своите низходящи чрез тяхната майка и законен представител, не изпълни това свое задължение за две или повече месечни вноски, се наказва с лишаване от свобода до една...

Издръжка между бивши съпрузи

Иск за издръжка между бивши съпрузи може да бъде подаден само от невиновния за развода съпруг, като издръжка се дължи най-много до три години след прекратяване на брака, освен ако страните не са уговорили друго. Съдът може да продължи тези...

Развод онлайн – Развод по взаимно съгласие без присъствие в съда

Развод онлайн – най-новата услуга, предлагана от адвокат Славяна Илиева – специалист в сферата на семейното право! Какво представлява процедурата по развод онлайн? Развод онлайн е услуга, която може да бъде осъществена само когато и двамата...

Дело за увеличаване на издръжка на дете

Ако Ви предстои да образувате дело за увеличаване на издръжка на дете, ето какво трябва да знаете. Първото и може би най-важно условие при определяне размера на издръжка за дете 2024 година, е че тя се определя спрямо нуждите на детето и финансовите...

Често задавани въпроси на тема развод

В тази статия ще разгледаме най-често задавани въпроси относно развод по взаимно съгласие и развод по исков ред. Разбира се, трябва да вземете под внимание, че всеки казус е различен, и ако имате повече от един-два въпроса, които не се покриват от...

Опитен бракоразводен адвокат

Ако търсите опитен бракоразводен адвокат, на когото да поверите Вашия развод по взаимно съгласие или по исков ред, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта. Консултацията може да бъде извършена...

Иск за определяне на режим за лични отношения с дете

Когато двама партньори имат общо дете, без сключен брак, след тяхната раздяла е необходимо законово да се уреди въпроса относно режим за лични отношения с дете. Съществуват няколко възможни варианта да се случи това. Най-добрият и за двете...

Минимална издръжка за дете 2024 година

Както вече мнозина от Вас знаят, от 1 януари 2024 година минималната работна заплата за страната се увеличава от 780 лв на 933 лв. Това, естествено, ще се отрази и върху размерът на издръжка за дете 2024 година. Минимална издръжка за дете 2024 година се...

Как и кога може да поискаме издаване на ограничителна заповед?

Ограничителна заповед или заповед за защита по Закона за защита от домашно насилие е един от основните способи за защита на жертвите на домашно насилие. Кой има право да изиска издаване на заповед за защита и по какъв начин се случва това ще...

Бракоразводен адвокат – Статистика брой разводи 2022 година

Интересно ми да следя различни статистики относно отношенията между хората и семейството. Една от тези статистики е брой разводи 2022 година. Като бракоразводен адвокат, често сравнявам броя разводи през годините, за определени области,...

Присъждане на издръжка за минал период

Съгласно разпоредбата на чл. 149 от Семейния кодекс, издръжка за минал период може да се търси най-много за една година назад от датата на подаване на исковата молба. Ако страните са били във фактическа раздяла през този период, съдът взема под...

Развод по време на бременност

Все повече зачестяват случаите на развод по време на бременност. Съществуват ли специфични особености при този тип развод? Какви са последиците от развод при бременна съпруга? Причини за развод по време на бременност Основната причина за...

How do we tell the kids we’re getting a divorce?

In this article, we will pay attention to the psychological side of divorce, and more specifically to a very delicate aspect of it - children and divorce. Is it true that children remain deeply traumatized after divorce? Is it better to stay married even though we feel unhappy just because we have children? Children and divorce - how to tell children about an upcoming divorce? Experts advise that when we decide to divorce, this decision should...

Divorce from abroad – is it possible?

Divorce from abroad - is it possible? Do you live and work abroad and do not wish to return to Bulgaria to divorce by mutual consent? If this is also your case and you wish to settle the matter without traveling to Bulgaria at all, contact lawyer Slavyana Ilieva on phone 0895071410 or through the contact form on the website. Preparation of the documents for divorce from abroad After you have contacted lawyer Slavyana Ilieva, you will need to...

Налагане на забрана на родител за пътуване на дете в чужбина

Както знаете, за да излезе едно дете под 18 години извън границите на страната, е нужно да има разрешение и от двамата родители. Необходимо е попълване на декларация – съгласие за пътуване на дете извън страната. Какво се случва, ако единият от...

Развод от чужбина – възможен ли е?

Развод от чужбина – възможен ли е? Живеете и работите в чужбина, и не желаете да се връщате в България, за да се разведете по взаимно съгласие? Ако такъв е и Вашия случай и желаете да уредите въпроса без да пътувате изобщо до България, свържете се с...

Оспорване на бащинство – Завеждане на иск за бащинство  

Каква е процедурата за оспорване на бащинство съгласно българското законодателство? Как да преодолеем законовата презумпция, заложена в чл. 32, ал. 1 от СК, че „Съпругът на майката се счита за баща на детето, родено през време на брака или преди...

Какво представлява процедурата унищожаване на брака?

Унищожаване на брака по съдебен ред е законово уредена процедура, при която бракът изначално е страдал от някакъв порок. Дали бракът е бил сключен под заплаха, дали е било нарушено изискването за минимална възраст за встъпване в брак, дали...

Споразумение между родители относно лични контакти и издръжка

Когато двама партньори живеят на семейни начала и имат деца, без сключен граждански брак, при евентуална раздяла е необходимо да бъде изготвено споразумение между родители относно лични контакти и издръжка. Кога трябва да бъде изготвено...

Какви са условията за пълно осиновяване от български гражданин?

За да бъде извършено пълно осиновяване от български гражданин, трябва да бъдат на лице определени законови предпоставки. Целта на пълното осиновяване е да се създаде по юридически път правна връзка между две лица, подобна на връзката между...

Защита от домашно насилие

Какви са средствата за защита от домашно насилие? Какво трябва да направим, ако ние или наш близък е жертва на домашно насилие? Какво представлява домашното насилие? На тези важни въпроси ще отговори адвокат Славяна Илиева. Средства за защита от...

Как да кажем на децата, че се развеждаме?

В тази статия ще обърнем внимание на психологическата страна на развода, и по-конкретно на един много деликатен негов аспект – деца и развод. Вярно ли е, че децата остават дълбоко травмирани след развода? По-добре ли е да останем женени, въпреки...

Бракоразводен адвокат Кубрат

Ако се нуждаете от услугите на опитен бракоразводен адвокат Кубрат, свържете се с адвокат Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта и запишете час за консултация. Адвокат Славяна Илиева е регистриран адвокат в Адвокатска колегия...

Бракоразводен адвокат Исперих

Ако търсите добър бракоразводен адвокат Исперих, свържете се с адвокат Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта и запишете час за консултация. Адвокат Славяна Илиева е регистриран адвокат в Адвокатска колегия Разград, като...

Продължаване на дело за развод от наследници на починал съпруг

Вероятно малцина от Вас са запознати с процедурата по продължаване на дело за развод от наследници на съпруг. Именно поради тази причина, реших днес да Ви запозная, макар и бегло, с процедурата. Процедурата е уредена в чл. 267 от ГПК. Съгласно нея,...

Лични контакти на баба и дядо

Както често се случва, когато родителите се разделят, бабите и дядовците страдат от липса на контакт с любимия им внук или внучка. Какви права имат бабата и дядото, когато става въпрос за отношенията им с детето? Какво трябва да знаем за...

Неплащане на издръжка – какво може да направите?

Неплащане на издръжка – сериозен проблем, пред който са изправени хиляди родители, отглеждащи сами децата си. Какво може да направите, ако бившия Ви съпруг е осъден със съдебно решение да плаща издръжка на детето, но той не плаща. Неплащане на...

Възможно ли е да съм разведен, без да знам?

Някои от Вас, които живеят и работят в чужбина, вероятно вече са се изправяли пред този въпрос - възможно ли е да съм разведен, без да знам? Това не е шега, а е напълно основателен въпрос, и има богата практика, която дава положителен отговор на...

Заместващо съгласие за пътуване на дете в чужбина

Ако сте се разделили със съпруга си или с бившия си партньор, от който имате дете, се нуждаете от неговото съгласие, за да пътува детето Ви извън страната. Ако обаче не сте в добри отношения с бившия си, нямате връзка с него и не знаете негов...

Осиновяване в България

Осиновяване в България – толкова значима, а толкова рядко дискутирана тема в България! Пред желаещите да осиновят дете в България стоят хиляди неизвестни и едно единствено желание – най-накрая да прегърнат своето дете и да му дадат любовта и...

Добър адвокат Търговище

Ако сте в търсене на добър адвокат Търговище, тук сте попаднали на правилното място. Адвокат Славяна Илиева специализира в сферата на семейното и наследственото право, а също така има и дългогодишен опит в изпълнителното производство,...

Адвокат семейно право

Какви качества трябва да притежава един добър адвокат семейно право? Не смятам, че само опита и познанията са достатъчни, за да работиш в тази толкова специфична сфера на правото. Трябва да бъдеш отчасти адвокат, за да обмислиш всички аспекти на...

Добър адвокат Казанлък

Ако се нуждаете от добър адвокат Казанлък, обърнете се към адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта. Адвокат Илиева е завършила Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“, специалност „Право“, владее...

Адвокат развод Казанлък – адвокат Славяна Илиева

Ако търсите опитен адвокат развод Казанлък, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта. Адвокат Илиева практикува в сферата на семейното и наследственото право, като специализира развод по взаимно...

Лишаване от родителски права 2023

Лишаване от родителски права – какво представлява процедурата, кой може да я инициира и какви са правните основания за лишаване от родителски права? За образуване на дело за лишаване от родителски права на единия родител, който без основателна...

Бракоразводен адвокат

Бракоразводен адвокат Славяна Илиева предлага компетентна правна помощ на лица, интересуващи се от развод по взаимно съгласие, развод по исков ред, изготвяне на брачен договор, водене на дело за увеличение на издръжка на дете, присъждане и...

Признаване на чуждестранно съдебно решение за развод

Признаване на чуждестранно съдебно решение за развод е изключително наболяла тема, поради факта, че хиляди български семейства са заживели, а в последствие – са се развели в чужбина.  Ако не са удостоверили тази промяна в гражданското си...

Европейско удостоверение за наследство

Европейско удостоверение за наследство представлява документ, чрез който наследници, заветници и изпълнители на завещания или управители на наследствено имущество могат да докажат правното си положение и да упражняват правата си на...

Развод по исков ред – въпроси и отговори

В тази статия ще засегнем най-често срещаните въпроси, касаещи развод по исков ред. Надяваме се с опита и познанията си да внесем яснота по тази тема. Ако все пак имате въпроси, които не са включени в тази статия, не се колебайте да се свържете с...

Молба за развод ОБРАЗЕЦ

В практиката ми на бракоразводен адвокат често получавам въпрос от клиенти, съществува ли молба за развод ОБРАЗЕЦ, възможен ли е развод без съдействието на адвокат?   Към настоящия момент няма установен образец на молба за развод по взаимно...

Делба на имущество при развод

Делба на имущество при развод – кога трябва да бъде извършена? Дали делбата на СИО трябва да се случи по време на развода или след неговото приключване? Какви документи трябва да подготвим за делба на СИО при развод? Колко време отнема...

Делба на наследство

Наследили сте различни недвижими имоти и земеделски земи, но не можете да ги разделите помежду си. Как се извършва делба на наследство? Делба на наследство – фази на съдебната делба Делба на наследство в хипотезата, при която наследниците не...

Адвокатски хонорар за дело за издръжка

Наблюденията ми показват, че изключително много хора се вълнуват от темата за издръжка за дете 2023 година/ детска издръжка 2023 година. Също така често задават въпроса какъв е размера на адвокатски хонорар за дело за издръжка? В тази статия ще се...

Развод без съгласието на единия

Развод без съгласието на единия – възможен ли е и ако – да, как се случва? Как трябва да се подготвим за развод по исков ред, какъвто всъщност се явява този? Развод без съгласието на единия Както наблюдавам в практиката си на бракоразводен...

Увеличение на издръжка на дете

Увеличение на издръжка на дете Каква е процедурата по увеличение на издръжка на дете? При какви условия може да се иска увеличение на издръжка 2023 г? Мога ли да претендирам увеличение на издръжка за минал период от време? Условия за подаване на...

Развод в България при брак в чужбина

Брак в чужбина може да бъде сключен, както между двама български граждани, така и между български гражданин и чужденец. В срок от 6 месеца от датата на сключване на брака, той трябва да бъде регистриран в българското посолство или консулство, или...

Възможен ли е развод, ако не знаем адреса на съпруга си?

Много хора си казват „Не мога да се разведа. Не знам адреса на съпруга си!“ и с това считат въпроса за приключен. Чувстват се отчаяни и безпомощни, защото макар и да са готови да загърбят тази страница от живота си и да продължат напред, те виждат...

Развод с чужденец

Как да се разведем с чужденец, който не живее в България? Каква е процедурата по развод с чужденец? Кой има право да се разведе с чужденец в България? Сключен граждански брак между български гражданин и чужденец, между двама български граждани,...

International Divorce Lawyer in Bulgaria

International Marriage. Divorce with a foreigner in Bulgaria. Getting married in Bulgaria. If you are looking for an international divorce lawyer in Bulgaria, lawyer Slavyana Ilieva is here to help you. Lawyer Ilieva is providing highly proficient expert services to all her clients – foreigners, living in Bulgaria, in English language. To book an appointment, contact Lawyer Slavyana Ilieva by the phone +359 895 071 410 or via...

Максимален размер на издръжка за дете 2023 г

Какъв е минималният размер на издръжката за дете за 2023 година? Какъв е максимален размер на издръжка за дете за 2023 година? Кои са факторите, които се вземат предвид за изменение размера на издръжката? Максимален размер на издръжка за дете Към...

Колко време отнема развод по взаимно съгласие?

Разводът по взаимно съгласие е по-бърза, по-евтина и психически по-не натоварваща процедура в сравнение с развода по исков ред. Колко време отнема развод по взаимно съгласие? Кои са факторите, които определят продължителността на процедурата по...

Каква е разликата между развод по взаимно съгласие и развод по исков ред?­ Добър бракоразводен адвокат Разград

Ако вече не виждате бъдеще в брака си и желаете да сложите край на този период от Вашия живот, нуждаете се от добър бракоразводен адвокат Разград, който да Ви преведе през процеса по най-бързия и безболезнен начин. Развод по взаимно съгласие и...